विचार

जलवायु परिवर्तन आजको गम्भीर चुनौती
दोषी नबचुन, निर्दोष नफसुन
सम्झनामा दोरम्बाका सहिदहरु